Masine Za Klofanje Tepiha

hali-silkeleme-makinasi-flap-6000

FLAP-6000

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 6 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 4500 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-4200

FLAP-4200

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 4 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 3000 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-3500

FLAP-3500

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 3,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2750 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-3000

FLAP-3000

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 3 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2500 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-2500

FLAP-2500

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 2,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2000 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bw-4200

FLAP-BW-4200

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 4 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 3000 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bw-3500

FLAP-BW-3500

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 3,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2750m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bw-3000

FLAP-BW-3000

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 3 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2500m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bw-2500

FLAP-BW-2500

Sastojı se od 2x3 udaraljke .Sirina tepiha 2,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2250 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bwp-4200

FLAP-BWP-4200

Sastojı se od 4x3 udaraljke .Sirina tepiha 4 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 3000 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bwp-3500

FLAP-BWP-3500

Sastojı se od 4x3 udaraljke .Sirina tepiha 3,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2750 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bwp-3000

FLAP-BWP-3000

Sastojı se od 4x3 udaraljke .Sirina tepiha 3 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2500 m2

hali-silkeleme-makinasi-flap-bwp-2500

FLAP-BWP-2500

Sastojı se od 4x3 udaraljke .Sirina tepiha 2,5 m.Dnevnı kapacıtet klofanja tepıha je 2250 m2